× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia

Laboratorium Hematologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

32-2562858
Dąbrowskiego 25
40-032 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1