× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia

Pracownia Cytafarez - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Hematologia


Adres

32-2562858
Dąbrowskiego 25
40-032 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1